Dünya Ölçeğinde Mikro Besi Gübreleri Pazarının Yakın Gelecekteki Durumu

Dünya Ölçeğinde Mikro Besi Gübreleri Pazarının Yakın Gelecekteki Durumu

Tarıma yönelik mikro besin piyasası günümüzde meyve, sebze, fındık ve diğer süs bitkilerinin yetiştirilmesinde ve bahçecilikte önemli bir artışa tanıklık etmektedir. Diğer mahsul türlerine kıyasla, yüksek katma değerli bahçecilik bitkilerinin verimi, tarımsal mikro besinlerin hektar başına daha büyük ölçekte dahil edilmesiyle önemli ölçüde artırılabilir. Bununla birlikte, tarım sektörü, üretkenliklerini artırarak maksimum kar elde etmek için önde gelen şirketler tarafından büyük tarım alanlarının hızlı bir şekilde ele geçirilmesine tanıklık etmekte.
Bu gelişmeler ışığında P&S Intelligence araştırmasına göre küresel tarım mikro besinleri pazarının 2017'de 5.848,0 milyon $ 'dan 2023 yılına kadar 9.009,2 milyon $' a yükseleceği ve % 7,5' lik bir artış sergileyerek gelirinde önemli bir yükseliş kaydedeceği tahmin edilmektedir [1].

Demir, çinko, molibden, bor ve manganez gibi tarımsal mikro besinler, hububatların, tahılların, yağlı tohumların, bakliyatların, meyve ve sebzelerin yetiştirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar arasında tarımsal mikro besinlerin en çok kullanıldığı türlerin hububatlar ve tahılların yetiştirilmesinde olduğu 2013-2017 tarihleri arasında gözlenmiştir. Bunun başlıca nedeni bu mikro besinlerin, artan küresel nüfusun giderek artan gıda gereksinimleri nedeni ile tahıl ve tahıllara yönelik şişen taleplerin karşılanmasında ürünlerin verimini arttırarak dünya ölçeğinde ihtiyaçları karşılayabilme yeteneği nedeniyledir. 

Küresel olarak, Asya-Pasifik (APAC) bölgesi, tarihsel dönemde tarımsal mikro besinlerin kullanılmasına en fazla tanıklık eden yerdir. Bu bölgenin önümüzdeki yıllarda bu ürünlere olan talepteki en hızlı büyümeyi kaydetmesi de bekleniyor. Bu, esas olarak, bu bölgede mikro besin eksikliği olan toprağın varlığına ve sık ekim ve hasat işlemlerinden dolayı mahsullerin daha düşük biyolojik içeriğe sahip olmasına bağlanmaktadır. Ayrıca, çeşitli APAC ülkelerinin hükümetleri, çiftçileri tarım süreçlerinde daha fazla miktarda mikro besin kullanmaya teşvik ederek sürekli olarak politikaları yürürlüğe koymakta ve böylece bölgedeki kullanımlarını artırmaktadır.

Tarımsal mikro besin pazarı oldukça parçalıdır ve FMC Corporation, Akzo Nobel N.V., BASF, SE, Sinochem Group ve SAPEC SA önde gelen oyunculardır. Tarımsal mikro besin pazarında faaliyet gösteren diğer önemli oyuncular Haifa Group, Chambal Fertilizers and Chemicals Limited, Coromandel International Limited ve The Mosaic Company' dir. Türkiye de mikro besi gübreleri konusunda profesyonel anlamda faaliyet gösteren öncü kuruluşlardan biri TARVİT dir. 

Pazarın büyümesi, topraktaki mikro besinlerin eksikliğinden ve bunun ürün verimine, tarım sektörüne yapılan yatırımın artmasına, nüfusun artmasına, gıda talebinin artmasına ve ekin verimini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için takviyelerin artan gereksiniminden kaynaklanmaktadır. Büyümeyi teşvik etmek için küçük miktarlarda bitkiler tarafından ihtiyaç duyulan demir, çinko, bor ve manganez gibi temel elementlere veya minerallere tarımsal mikro besinler denilmektedir [2].

Türüne bağlı olarak, tarımsal mikro besin pazarı demir, molibden, bor, çinko, manganez ve diğerlerine ayrılır. Bunlardan 2017 yılında çinko pazardaki en büyük paya (% 25.0' dan fazla) sahipti. Bunun nedeni, hastalık kontrolünü geliştirmesi, bitki büyümesini arttırmaya yardımcı olması ve mısır, fasulye, patates, soya fasulyesi, pirinç ve sorgum gibi çeşitli tarımsal ürünlerin verimini arttırmasıdır. Bu faktörler nedeniyle, çinko mikro besinlerine olan talep dünya çapında hızla artmaktadır.

Dünya nüfusu hızla arttığı için gıda talebinin artması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi'nin nüfus bölümü 2017 yılında küresel nüfusun 7,6 milyar olduğunu ve bu dönemde 2050 yılına kadar yaklaşık 9,8 milyara ulaşacağını ve bu dönemde % 30,9 artacağını belirtti. Artan nüfus, tarım arazileri ve ilgili tesislerin verimini artırmak için baskıya yol açmaktadır. Bu faktörlerin tarımsal mikro besinlerin kullanımını artırması öngörülmektedir [3].

Tarım sektöründeki artan yatırımlar, tarımsal mikro besin pazarının büyümesini yönlendiren bir diğer faktördür. Risk sermayesi kapital sahiplerinin, zirai kimyasal holdinglerinin, hükümetler arası kurumların ve küresel kar amacı gütmeyen kuruluşların, yeni tarımsal kimyasal ürünlerin geliştirilmesini desteklemek ve gelecek yıllarda geliri en üst düzeye çıkarmak için tarım sektörüne yatırım yapması bekleniyor. Bu yatırımların çiftçilerin ortalama gelirini artırması, üretim maliyetlerini düşürmesi ve lojistiği iyileştirmesi bekleniyor. Ayrıca, yatırımlar, mikro besinlerin uygulanmasıyla ilgili olarak işgücü tahsisini ve sermayeyi azaltması muhtemel yeni ürünlerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

 

Kaynaklar

[1]. https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/agricultural-micronutrients-market/report-sample
[2]. www.psmarketresearch.com/market-…ort-sample
[3].  www.psmarketresearch.com/send-en…nts-market