TARMIX-5M
TARMİX-5M-EDTA

TARMIX-5M

Mikro Nutrientler

Tüm Combi Mikro besin şelatlarına alternatif TARMİX-5M-EDTA.

Bitkilerin mikro besin maddeleri (iz elementler) ihtiyacına kısa sürede gideren EDTA şelatlı  besin karışımıdır. 

Bileşiminde bulunan çinko, demir,  bakır, mangan ve molibden iz elementleri bitkinin dengeli beslenmesini sağlar.   Bitki boyu, dal sayısı ve yaprak alanını artırır. Bol çiçeklenme, dane bağlama ve meyve tutumunu teşvik eder. Meyve dökümünü en aza indirir. Bu özellikleri ile verim ve kaliteyi önemli ölçüde artırır. Organik tarımda girdi olarak kullanılabilir. Yüksek verimli ve kaliteli ürün sadece N, P, K gübrelemesi ile değil, bununla birlikte bitkilerin ihtiyaç duyduğu mikro besin elementlerinin de eksiksiz ve doğru zamanda karşılanması ile mümkündür. İz elementler temel besin maddeleri (azot, fosfor, potasyum) ile sinerji oluşturarak, bitkide yüksek verim ve kaliteyi en kısa zamanda  sağlar.


Hepsi Bir Arada Element 1 Lt
Trendyol
N11
Hepsi Burada

Hepsi Bir Arada Element 5 Lt
Trendyol
N11
Hepsi Burada

TARMIX-5M
Garanti Edilen İçerik W / W
Suda Çözünür Bakır (Cu)(EDTA şelatlı) 0,7 (1,45 katı bazda)
Suda Çözünür Demir (Fe)(EDTA şelatlı) 2,3 (4,8 katı bazda)
Suda Çözünür Mangan (Mn)(EDTA şelatlı) 0,7 (1,45 katı bazda)
Suda Çözünür Molibden (Mo) 0,05 (0,1 katı bazda)
Suda Çözünür Çinko (Zn)(EDTA şelatlı) 0,7 (1,45 katı bazda)
EDTA Şelatın Stabil Olduğu Ph Aralığı 3-10

 

Bitkiler Yapraktan Uygulama (100 L) Damlama Sulama ile Uygulama (1000 L)
Kesme Çiçekçilikte 150-200 cc 250-350 cc/da
Açık Alan Sebzelerde 250-350 cc 300-400 cc/da
Sera Sebzelerinde 200-300 cc 500-600 cc/da
Y. Çekirdekli Meyvelerde 250-350 cc 450-500 cc/da
S. Çekirdekli Meyvelerde 200-300 cc 450-650 cc/da
Narenciye, Zeytin, Bağ 300-400 cc 500-600 cc/da
Çay, Fındık, Şeker Pancarı 250-350 cc 500-600 cc/da
Bağlarda, Endüstri Bitkilerinde 250-300 cc 500-600 cc/da


Güçlendirilmiş yapılı Etilen Diamin Tetra Asetik Asit (EDTA) şelat yapıcı moleküllerinin oluşturmuş olduğu %2 demir, %0,7 mangan, %0,7 çinko, %0,7 bakır ve %0,05 molibden içerikli mikro besi mukteviatı olarak hazırlanan TARMİX-5M %50 katı bazda geniş pH aralığında yüksek stabiliteye sahip bir multi metal karışımlı şelat ürünüdür. İçeriğinde bitkinin eksikliğini yaşadığı metal elementini kolaylıkla almasını sağlayacak nano yapılı transfer ajanları da içermektedir. EDTA-M(II) kapalı formülüne sahip şelat molekülü, içeriğinde bulundurduğu çözünürlüğü artırıcı amonyum ve sülfat iyonları ile kararlılık kazanmakta ve diğer ürünlere göre daha iyi penetrasyon özelliği sağlamaktadır (M: Cu, Mn, Zn, Fe).

Tarmix-5M