TARVIT-HBED-Demir (Fe)
Yeni Nesil Tam Şelatlı Demir (Fe) Mikro Besi Gübresi

TARVIT-HBED-Demir (Fe)

Mikro Nutrientler

Yeni şelatlayıcı ajan HBED (Fe-N, N′-Bis (2-hidroksibenzil) etilendiamin-N, N′-diasetat (HBED / Fe3+)  ile demir (Fe) şelatı, gübreleme, toprak uygulaması ve topraksız kültürler için önerilen en etkili bitki için demir kaynaklarından biridir. HBED, di orto-(hidroksi benzil etilendiamin diasetik asidin) kısaltmasıdır. Bu 'di orto' orto-orto izomerini yansıtır. HBED'i diğer yaygın olarak kullanılan şelatlama maddelerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri, canlı organizmalarda ve insanlarda (hemolitik anemiler, aşırı demir yüklemeleri, demir zehirlenmeleri ve hatta sıtma) farklı demir bozukluklarında tıbbi olarak uygulanmasıdır. orto-orto (o-o) demiri sabitlemek için en güçlü izomerdir. Kalkerli toprak koşullarında dahi çalışan izomerdir.
TARVIT-HBED-Demir (Fe)

Bitkilerde, demir eksikliğinden kaynaklanan kloroz (sararma) semptomlarına karşı bilinen en kuvvetli şelatlayıcı molekül kullanılarak üretilmiş yeni nesil tam şelatlı Ar-ge ürünüdür. Güçlü yeni nesil şelat yapısı ile metal-iyon kararlılığı maximum seviyede olup bu yüzden rahatlıkla uygulanabilen ülkemizdeki tek üründür. Toprak uygulaması ile kullanılabilir. Güçlendirilmiş yapılı HBED-Demir (Fe) (Fe-N, N′-Bis (2-hidroksibenzil) etilendiamin-N, N′-diasetat (HBED / Fe3+) şelat yapıcı moleküllerinin oluşturmuş olduğu % 5,2 demir içerikli mikro besi maddesi olarak hazırlanan HBED-Demir(Fe) geniş pH aralığında yüksek stabiliteye sahip bir demir(III) şelat ürünüdür. İçeriğinde bitkinin demir elementini kolaylıkla almasını sağlayacak yardımcı transfer ajanlar içermektedir ve diğer ürünlere göre daha iyi çözünürlük ve penetrasyon özelliği sağlamaktadır. Bilimsel araştırmalar, orto-orto izomerinin topraklarda, özellikle kalkerli topraklarda performans gösteren tek izomer olduğunu kanıtlamıştır.

En zor koşullar (kalkerli ve alkali topraklar) altında demir eksikliklerini gidermek için tasarlanmış yeni bir formülasyondur. HBED-Demir(Fe) geniş pH aralığında uygulanabilme özelliği ile her tür toprak türüne uygun olarak hazırlanmış ve özellikle demir eksikliğinin giderilmesinde geniş tarım uygulamaları ile meyvecilik ve sebzecilik uygulamarında kullanıma hazır solüsyon olarak sunulmuştur. Verimliliğinin standart demir gübrelerinden % 20 daha fazla olduğu yayınlanan çalışmalarla ortaya konmuştur. HBED şelatlarının sadece orto-orto izomeri vardır, bu da demirin taşımını ve başarı oranını daha da artırmaktadır.

HBED- Demir(Fe) çok çeşitli ürünlerde kullanım imkânı sunar. Çözünmez bileşenlerin olmaması, mekanize sulama sistemlerinin gübreleme amaçlı kullanımı için mükemmel uyumlu çözümler ortaya koyar. Kolay çözünme, doğru ve rahat dozlama için sıvı formülasyon olarak tasarlanmıştır.

HBED-Demir (Fe) direkt dozlamaya uygun ürün yapısına sahiptir ancak, uygun oranda kolaylıkla seyreltilerek bitkilere toprak kısmından veya kök bölgesinden uygulanması, en etkili sonuca ulaşılmasına yardımcı olacaktır.