TARNIT-NB
Tarım İçin İyonik Likit

TARNIT-NB

Yardımcı Bileşenler

TARNİT-NB özel olarak geliştirilmiş iyonik likit içerikli donma geciktirici ürün portföyüdür. TARVİT in özel olarak ürettiği ürünü amonyum nitrat üzerine istenilen oranlarda kaplama yapıldıktan sonra soğuk ve sıcak havalarda kullanılabilir formülasyona sahiptir. Bitkilerde özellikle seracılıkta bitkinin donma derecesini düşürür. Böylece geniş bir koşulda kullanıma uygunluk sağlar. İyonik likit yapının yüksek çözünürlüğü sayesinde ayrıca ksilem ve fluemde oluşacak plak tıkanmalarının önüne geçer. Narenciye üretiminde kabuk kalınlaştırma etkisi yapmamaktadır. Endüstriyel azot kullanımı tüm bitkilerde bitki bünyesinde kimyasal azotlu bileşiklerin artmasına, sebzelerin ve meyve ağaçlarının erken uyanmasına, meyve ağacının sürgünlerinin daha kaba ve gevrek yapılı olmasına, bitkinin yapraklarının daha iri ve gevrek yapılı, bol sulu ve kuru madde miktarının düşük olmasına neden olur. Bunun başlıca nedeni bitki bünyesindeki azotlu bileşiklerin su tutma özelliğinin fazla olmasından ileri gelir. TARNİT-NB’ nin özel formülasyonu sayesinde bu durumların önüne geçilebilmektedir. Tarım mahsullerinin yükselen su tutma kapasitesi, gelen suyu kullanma yeterliliği, artan toprak geçirgenliği, azalan sulama sıklığı ve özellikle kuraklık potansiyeli olan bitki performansını ve diğer olumsuzluklar gerçekleşen tarım bölgelerinde ürün verimini artırmaktadır. Endüstriyel nitrat azotları ve üre toprakta mineralizasyonu ve humuslaşmayı önlemekte toprakları organik maddece daha zayıf hale getirmektedir. Böylece toprak tuzluluğunun ve çoraklaşmanında artmasına sebep olmaktadır.  TARNİT-NB’ nin ekleme yapıldığı azot gübrelerinde organik madde bakımından zenginleşmiş ürün toprağın organik maddece zayıflamasının önüne geçer.
İyonik Likit formu sayesinde donma olayının da önüne geçilebilmekte ve beklenen vejetasyon sıcaklığından daha düşük sıcaklıklarda bitkilerde biyolojik aktivite görülmektedir. Ayrıca İyonik Likit yapı quarternize Amonyum yapısıyla antibakteriyel özellikler taşır mantar ve nematodlarla mücadelede etkin bir rol oynar. Endüstriyel bitkilerde verim artışının yanında kalite artışını da sağlar. Örneğin endüstriyel olarak üretilen pamukta üstün beyazlık ve lif kalitesinin artması iyonik likit yapının yaprakları gençleştirdiğinin ve bitkinin genç dinamik bir görünümde verimliliğini artırdığı gözlemlenmiştir.

TARNİT-NB toprakta organik olarak parçalanabilen, bakterilerle ayrışabilen süper emici maddeleri sayesinde toprakta ki yararlı bakterilere olumsuz etki yapmaz. Ülkemizde kullanılan tüm azot formları (Üre, Amonyum nitrat, Amonyum sülfat) azotun toprakta yanma ve parlama etkisinden dolayı buharlaşmakta atmosferde sera gazı etkisi yeraltı sularında ise amonyak birikimine sebebiyet vererek ekolojik ortamda kirliliğe yol açmaktadır. Yine aynı azot formları bitkide nitrosamin formlarına dönüşerek bitkinin aminoasit yapısını denature ederek tüm zirai ürünlerin doğallığını ve içerik değerlerini olumsuz yönde etkilemektedir. TARNİT-NB kullanılan azot gübrelerinde toprakta nitrosamin bileşiklerinin oluşmasını engelleyerek bitkinin aminoasit yapısını denature etmeden bitkinin maksimum azot kullanılabilirliğini artırmaktadır. TARVİT güvencesiyle sunulan ürünler tarım sektöründe kuruluşundan bu yana, yüksek kaliteli ürünler üretmeyi benimseyen ve ileri teknolojiden yararlanarak üretilen bu yüksek kalite ürünleri doğa ve çevreye dostu olacak şekilde “EKOLOJİK TARIM” yaklaşımı ile piyasaya sürmeyi görev edinmiştir. Tarvit Tarım Kimya ve İleri Teknolojiler, AR-GE çalışmalarını, müşterilerine sunmadan önce kendi bünyesinde bilimsel çalışmalarla ve prototip denemelerle ile desteklemektedir. 

Son teknolojiden yararlanarak yürütülen AR-GE çalışmaları neticesinde ortaya çıkan ileri teknoloji ürünleri daimi müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflemektedir.