TARMAGNEZ
Magnezyum içerikli gübre çözeltisi

TARMAGNEZ

Makro Nutrientler

Magnezyum fotosentezi ve bazı enzim reaksiyonlarını aktive eder. TARMAGNEZ magnezyuma fazlaca ihtiyaç gösteren bitkiler için ideal bir besin kaynağıdır. Magnezyum bitkideki yeşil rengin (klorofil) ana bileşeni olup bitkinin güneş ışınlarından azami ölçüde faydalanmasını teşvik ederek fotosentez etkinliğini artırır. Verim ve kalite üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Zayıf gelişme gösteren bitkileri kısa sürede canlandırarak kuru madde artışı sağlar. Yeterli magnezyumu alamayan bitkiler yeterli klorofili üretmezler ve bitkide yeşil renk giderek kaybolur. Sonuçta fotosentez kabiliyeti ortadan kalkarak büyüme ve gelişme durur. Magnezyum ayrıca bitkinin su kullanım etkinliğini artırır, fosfor alımını teşvik eder, yaprakların direncini artırarak soğuğa ve hastalıklara dayanım sağlar. Şeker pancarı, patates, domates, hıyar, patlıcan, biber, karpuz, kavun, muz, lahana, mısır, narenciye, elma ve üzüm topraktan yoğun bir şekilde magnezyum tüketirler.


Trendyol


TARMAGNEZ

Yaprakta magnezyum içeriği %0,08 olduğunda noksanlıklar var demektir. Magnezyum noksanlığında yaprak uçundan veya kenarlarından başlayan sararmalar, orta damar boyunca ve yaprak dibinde ise yeşil kısımlar görülür. Mevsim ilerledikçe sararma tüm yaprağı kaplar, yaşlı yaprak görüntüsü oluşur. Genç filizlerde, önemli yaprak dökümü gözlenir ve filizlerde gelişme duraklar. Yapraklar dökülmeye başlar, Sonbaharda şiddetli yaprak dökümü olur ve ağaçta meyve görüldüğü halde, çok seyrek yaprak sistemi dikkati çeker. Meyve kabuğu kalınlaşır, meyvenin iç ve dış rengi açılır ve ağaçlarda fazla meyve dökümü olur. Noksanlığı gidermek için kireçli ve alkali topraklarda noksanlık durumuna göre ağaç başına uygun dozlarda TARMAGNEZ verilmelidir. Yapılan gübrelemelerin etkin olabilmesi için gübrelemelerin ve gübrelerin uygun zamanda ve uygun şekilde verilmesi gerekir.  

TARMAGNEZ baklagillerdeki azot fiksasyonuna yardımcı olur. Fosforun bitki yapısında hareket etmesine yardımcı olur. Besin alımını ve demir kullanımını artırır. Protein ve karbonhidrat sentezine yardımcı olur. Nişasta translokasyonunu arttırır. Bitkisel yağ ve yağ oluşumuna yardımcı olur. Düşük katyon değişim kapasitesine sahip kumlu, çok süzülmüş topraklarda ve yüksek oranda değiştirilebilir Ca / Mg oranına sahip topraklarda iyi çalışır. Damla, yağmurlama veya taşkın sulama ile uygulanabilir.  Birçok gübre çözeltisiyle uyumludur.