TARBORON
Borlu Gübre Çözeltisi ve Köklendirici Ajan

TARBORON

Yardımcı Bileşenler

Bor toprakta genelde borat olarak bulunur. Boratlar genellikle sodyum formunda (boraks yapısında) toprak parçacıkları tarafından absorbe edilmiş olabilir veya toprak çözeltisinde bitkilerin yararlanabileceği durumda bulunmayabilir. Borun topraktaki kaynağı turmalin, borosilikat, tortul kayaçlar ve organik maddedir. Bunların zamanla ayrışmasıyla açığa çıkan bor, bitkilerce alınabilir forma geldikten sonra bitki tarafından alınır. Bitkiler bor elementini topraktan B4O72-, HBO3-, H2BO32- formunda alırlar. Bitkilerin bora duydukları gereksinim oldukça azdır. Bitkide gereğinden fazla bulunduğu zaman hemen bitki üzerine olumsuz etki yapmakta, bazen gelişmeyi bile durdurmaktadır. Toprağın asitlik-bazlık durumu borun bitkilerce alınmasını önemli ölçüde etkilemektedir. Toprağın asitliği azaldıkça borun yarayışlılığı azalmaktadır. Bitkilerde bor noksanlığı halinde, borlu bileşikler toprak veya yaprak yoluyla bitkiye verilerek noksanlık giderilebilir. Yetersiz bor beslenmesinde kökler için asimilat temini de yetersizdir. Bu şartlar altında enerji noksanlığı sonucu aktif iyon alımı engellenmekte ve dolaylı olarak su alımı da olumsuz etkilenmektedir. Bor eksikliği bütün bitkilerde ilk önce büyümenin durmasına ve anormal gelişmesine neden olur. Bor noksanlığında yapraklarda ve meyvelerde doku ve şekil bozukluğu, gövde merkezinde çatlama ve çürümeler meydana gelir. Bitkide büyüme geriler. Döllenme ve meyve tutumu azalır.
TARBORON

Bitki türlerinin çoğunda borun yaşlı yapraklardan veya yaşlı dokulardan genç yapraklara taşınması çok sınırlıdır. Bor, floem kanalında taşınması (hareketliliği) en zor olan besin elementlerinden biridir. Bu nedenle, bor hareketliliğinin çok düşük olduğu bitkilerde (örneğin ayçiçeğinde) bor eksikliği önce bitkilerin en genç kısımlarında ve özellikle de çiçek organlarında ortaya çıkar. 

TARBORON ileri bor noksanlığının görüldüğü durumlarda tavsiye edilen yüksek etkili bor kaynağıdır. Noksanlığı kısa sürede giderir. Bor, bitkide sağlıklı büyüme ve gelişme için mutlaka gerekli iz elementlerden biridir. Büyümeyi etkileyen hormonların oluşumunda, kök gelişiminde, tomurcuk ve çiçek oluşumunda artış sağlar. Sebzelerde ve meyve ağaçlarında meyve sayısını artırır. Daldan düşen meyve sayısını en aza indirir. 
TARBORON bitkilerin beslenmesi için önemlidir. Ribonükleik asitlerin (RNA) sentezi ve karbonhidrat metabolizması için gereklidir. Eksikliğinde birkaç tomurcuk bir arada oluşur. Yapraklar küçük olur. Öz çürüklüğü ve mantarlaşma görülür.

TARBORON bitkilerin sağlam bir yapıya ve doku ağına sahip olmasında belirleyici rol oynar, bir anlamda hücre duvarlarında çimento görevi gören yapısal bir elementtir. Hücre membranlarının yapısal bütünlüğü ve fizyolojik fonksiyonları üzerinde belirleyici rollere sahiptir. Bor noksanlığında, hücre membranlarının stabilitesi bozulmakta ve çok geçirgen/sızdıran bir özellik kazanmaktadır. Membranlardan salgılanan organik bileşikler (şekerler vs) bitkilerin patojenler tarafından hızlı ve kolay biçimde enfekte olmasına yol açmaktadır. Vejetatif büyümeden (yaprak ve sürgün oluşumu) çok generatif büyümede (tohum /meyve oluşumunu) etkin rol oynar. Yapraklarda herhangi bir noksanlık belirtisi ve vejetatif büyümede herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkmadığı halde, tohum ve meyve oluşumu bor noksanlığından şiddetli biçimde etkilenebilmektedir. Örneğin ayçiçeği bitkilerinde çiçek tablasında tohum oluşumu ve dolumu olayı bor eksikliğinden çok etkilenmektedir.

TARBORON fotosentez ürünlerinin yapraklardan, kök ve yeşil aksamdaki büyüme noktalarına (meristematik organlara) taşınmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Bor noksanlığı altında, bir yandan fotosentez ürünlerinin taşınamaması, diğer yandan hücre duvarlarının yapısal tahribat görmesi nedeniyle hem kök hem de yeşil aksam büyümesi önemli bir azalma göstermektedir.