TARBLOOM
Bitki Coşturucu

TARBLOOM

Yardımcı Bileşenler

Bitkiler genellikle bitki besin ihtiyaçlarını kökleri kanalıyla topraktan alırlar. Ancak günümüzde topraklarımızın tuzluluk, kirlilik ve pH yüksekliği gibi giderek artan sorunlar nedeni ile topraktan yeteri kadar beslenememektedirler. Bu bağlamda bitkilerin yapraktan beslenmesi önemli bir uygulama olarak öne çıkmaktadır.
TARBLOOM hem kökten ve hem de yapraktan kullanıldığı bitkilerde köklerde ve bitki bünyesinde enzimatik reaksiyonları arttırarak bitkinin dirençli ve sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Direk kullanıma uygun olarak tasarlanmış ürün toprağa uygulandıktan iki hafta sonra topraktaki mikroorganizma sayısını arttırır. Kullanılan bitkilerde kalite ve kantiteyi artırır. Özellikle küçük ve iç mekânlarda buluna bitkinin bütün hücrelerine yaşamsal güç vererek çimlenme, köklenme, gelişme ve olgunlaşma hızlanmasına olumlu etki yaparak, daha iyi ve kaliteli ürün elde etmek adına tohumdan hasada kadar bitkinin yaşamı boyunca kullanılan bitki gelişim düzenleyicidir.


Bitki Coşturucu 1 LT
Trendyol
N11

Bitki Coşturucu 5 LT
Trendyol
N11

TARBLOOM Yaprak ve topraktan uygulanabilir bir biyolojik uyarıcı olup, kök gelişimini arttırır. Çiçeklenmeyi uyararak bitkiden bol ve iyi ürün almayı sağladığı gibi, bitkide bitki besin maddesi noksanlıklarını da önler. İç mekânlarda yetiştirilen meyvede ve çiçeklerde renklenmeyi sağlar, kaliteyi arttırtır.

TARBLOOM iyi bir şelat etkisine sahip olup, bitkiler için fizyolojik ve biyolojik aktivite artırıcı olarak görev yapmaktadır. Bitkilerin mükemmel bir şekilde gelişmelerine yardımcı olur. Bitki kökleri ile toprak arasındaki hava ve su ilişkisini dengeleyerek toprak yapısını iyileştirir. Katyon değişimini arttırır. Toprakların daha iyi su ve oksijen almasını sağlar. Verimli ve kaliteli ürün elde edilir. Bitki gelişiminde çiçeğe ve meyveye yönelim sağlayarak boğum arasını kısar. Büyüme ve gelişmeyi hızlandırır. Bitkinin besin alımını arttırır. Bitki yeşil aksamını koruyarak bitkiye direnç kazandırır. Bu da daha çok ve canlı çiçek ile mahsul alımı demektir.

Mevsimlik fide, gül ve bahçe bitkilerinizin sağlıklı ve hızlı büyümesi, dayanıklı olması, bol çiçek vermesi TARBLOOM kullanımı ile söz konusudur. Sağlıklı ve hızlı gelişim sağlayan, yapraklanmayı teşvik eden makro ve mikro bitki besinli sıvı gübredir. Çiçekli - çiçeksiz tüm süs bitkilerinde hızlı ve etkili gelişim sağlayan yapraktan ve topraktan kullanılabilen kompoze sıvı bitki besinidir. 

TARBLOOM bitki tarafından kolaylıkla emilerek bitki bünyesine su ve mineral madde alımını hızlandıran ve bitkilerin besin maddelerinden daha çok yaralanmasına yardım eden özellikle döllenme üzerinde önemli etkide bulunan bir üründür.